Jai Ganesh, jai Ganesh, jai Ganesh deva. Mata jaki Parvati, pita Mahadeva. Ek dant dayavant, char bhuja dhari. Mathe par tilak sohe, muse ki savari.

Read More