Aisi Laagi Lagan, Meera Ho Gayi Magan

  
Hai Aankh Wo, Hai Aankh Wo
Jo Shyam Ka Darshan Kiya Kare
Hai Shish, Jo Prabhu Charan Me, Vandan Kaiya Kare
Bekaar woh mukh hai,
Bekaar woh mukh hai, Jo rahe Vyarth Bathon me
Bek… aar woh mukh hai, Jo rahe Vyarth Bathon me
Mukh Woh hai Jo, Hari Naam Ka, Sumiran Kiya Kare
Heere Moti… … …
Heere Moti Se Nahi Shobha hai hath ki
Hai Hath, jo Bhagavan Ka, Poojan Kiya Kare
Mar kar bhi Amar Naam hai, Us Jeev ka Jag Me
Prabhu Prem Me, Balidaan Jo, Jeevan Kiya Kare
Aisi Lagi Lagan… …
Aisi Lagi Lagan… …
Aisi Lagi Lagan… …
Aisi Lagi Lagan
Aisi Lagi Lagan, Mira Ho gayi Magan
Aisi Lagi Lagan, Mira Ho gayi Magan
Woh to Gali Gali Gali Gali hari gun Gane Lagi
Aisi Lagi Lagan, Mira Ho gayi Magan
Aisi Lagi Lagan, Mira Ho gayi Magan
Woh to Gali Gali hari gun Gane Lagi
Mahalo mei pali Banake Jogan Chali
Mahalo mei pali Banake Jogan Chali
Mira Rani, Diwani, Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
(Chorus) Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Rana ne vish diya, Mano amruth piya
Mira sagar me, saritha samane lagi
Rana ne vish diya, Mano amruth piya
Mira sagar me, saritha samane lagi
Dukh lakho sahe, Mukh se Govinda Kahe
Mira Govind Gopala Gane lagi
Woh to Gali Gali hari gun gane lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali hari gun gane lagi
Mahalo me Pali, Banake Jogan Chali
Mira Rani, Diwani, Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
(Chorus) Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Koi Roke Nahin, Koi Toke Nahin
Mira Govind, Gopala Gane Lagi
Koi Roke… Nahin
Koi Toke… Nahin
Mira Govind, Gopala Gane Lagi
Baite santon Ke Sang, Range Mohan Ke Rang
Mira Premi, Preetham Ko Manane Lagi
Woh to Gali Gali Hari Gun Gaa..ne Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali Gali Gali Gali Hari Gun Gaane Lagi
Mahalo me Pali Banake Jogan Chali
Mira Rani Diwani Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
(Chorus) Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali Hari Gun Gane Lagi
Mahalo me Pali Banake Jogan Chali
Mahalo me Pali Banake Jogan Chali
Mira Rani Diwani Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan

 

Spread the blessings